Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je dokument, který umožňuje sladit legislativu jednotlivých zemí v oblasti bezpečnosti výrobků a budete jej potřebovat při uvedení výrobku na trh. Označení CE pak potvrzuje shodu se všemi požadavky dle směrnic. Označené jsou tak jedině ty výrobky, které jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. Toto označení naleznete nejenom na elektrických zařízeních, ale i na hračkách. Díky prohlášení o shodě dochází k odstranění technických překážek mezi těmito zeměmi.

Získání prohlášení o shodě

Pro získání prohlášení o shodě se obraťte se na firmu nabízející individuální, diskrétní a zároveň přátelský přístup. S firmou Conformity s.r.o. s 20letou tradicí máte jistotu solidního jednání podloženou referencemi od spokojených zákazníků. Celý proces u nového i používaného strojního zařízení po vystavení objednávky a provedení jeho prohlídky je zpravidla ukončen do 14 dnů.